மண்டலாபிஷேக 13ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 03.07.2024

மண்டலாபிஷேக 13ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 03.07.2024

ஆனி 18ம் நாள் புதன்கிழமை (03.07.2024) அன்று எமது ஆலயத்தில் பி.ப 05.30 மணிதொடக்கம் விஷேட ஹோமம், அபிஷேகம், பூசை, அலங்கார பூசை, தமிழில் கூட்டர்ச்சனை மற்றும் சுவாமி உள்வீதி வலம்வருதல் போன்ற சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. பூசை உபயகாரர் –

Read More

மண்டலாபிஷேக 12ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 02.07.2024

மண்டலாபிஷேக 12ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 02.07.2024

ஆனி 17ம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை (02.07.2024) அன்று எமது ஆலயத்தில் பி.ப 05.30 மணிதொடக்கம் விஷேட ஹோமம், அபிஷேகம், பூசை, அலங்கார பூசை, தமிழில் கூட்டர்ச்சனை மற்றும் சுவாமி உள்வீதி வலம்வருதல் போன்ற சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. பூசை உபயகாரர் –

Read More

மண்டலாபிஷேக 11ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 01.07.2024

மண்டலாபிஷேக 11ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 01.07.2024

ஆனி 16ம் நாள் திங்கட்கிழமை (01.07.2024) அன்று எமது ஆலயத்தில் பி.ப 05.30 மணிதொடக்கம் விஷேட ஹோமம், அபிஷேகம், பூசை, அலங்கார பூசை, தமிழில் கூட்டர்ச்சனை மற்றும் சுவாமி உள்வீதி வலம்வருதல் போன்ற சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. பூசை உபயகாரர் – 

Read More

மண்டலாபிஷேக 10ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 30.06.2024

மண்டலாபிஷேக 10ம் நாள் பூசை நிகழ்வுகள் – 30.06.2024

ஆனி 15ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (30.06.2024) அன்று எமது ஆலயத்தில் பி.ப 05.30 மணிதொடக்கம் விஷேட ஹோமம், அபிஷேகம், பூசை, அலங்கார பூசை, தமிழில் கூட்டர்ச்சனை மற்றும் சுவாமி உள்வீதி வலம்வருதல் போன்ற சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. பூசை உபயகாரர் – 

Read More