ஸ்கந்த சஷ்டி விரதாரம்பம் – 2021

ஸ்கந்த சஷ்டி விரதாரம்பம் – 2021

எமது ஆலயத்தில் ஸ்கந்த சஷ்டி விரதமானது எதிர்வரும் 05.11.2021 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று ஆரம்பமாகி 10.11.2021 (புதன்கிழமை )அன்று சூரன் போர் நடைபெற்று,11.11.2021 (வியாழக்கிழமை) அன்று நிறைவடைகின்றது.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *