தேர்ச்சாலைக் கட்டுமானப் பணி

தேர்ச்சாலைக் கட்டுமானப் பணி

28.03.2021 அன்று எமது ஆலயத்தில், தேர்ச்சாலைக் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *