சமைத்த உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 20.06.2021

சமைத்த உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 20.06.2021

எட்டாம் கட்டமாகஎமது ஆலயத்தில் சமைத்த உணவுப்பொதிகள் புதுமுகத்துவாரம், நாவலடி, கல்லடி வேலூர், மஞ்சந்தொடுவாய், கருவப்பங்கேணி, பாலமீன்மடு போன்ற இடங்களிலுள்ள கூலித்தொழில் செய்யும் வறிய குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *