சமைத்த உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 16.06.2021

சமைத்த உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 16.06.2021

நான்காம் கட்டமாக எமது ஆலயத்தில் சமைத்த உணவுப்பொதிகளுடன் ஆயித்தியமலை, ஒலிமடு போன்ற இடங்களிலுள்ள கூலித்தொழில் செய்யும் வறிய குடும்பங்களை நோக்கி எமது பயணம் ஆரம்பமானது

.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *