சர்வதேச யோகா தினம்

சர்வதேச யோகா தினம்

உலகம் முழுவதும் சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை முன்னிட்டு எமது சுவாமி ஓங்காரானந்த பாலர் பாடசாலையிலும் யோகா தின  நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *